Tommy BroddTommy

Jag har varit synsk sedan jag var liten, och redan vid sex, sju års ålder förstod jag att det fanns något mer bortom det fysiska. Jag började se bortgångna själar och jag såg att det fanns andlig aktivitet runt omkring människor. Jag upplevde att jag såg andliga väsen runt människor.  Jag upplevde också att jag kunde samtala med dessa väsen. De gav mig råd i olika situationer, talade om  vad som var rätt och fel. Ibland lyssnade jag på detta och då gick allt riktigt bra. När jag dömde bort det, blev det precis som att jag gick in på fel väg. Det var först i tonåren jag insåg att detta inte var något alla upplevde.

Jag hade till en början svårt att tolka och förstå mina upplevelser. Detta gjorde att jag blev en sökare. Först sökte jag utåt, men jag fann ingen där som kunde hjälpa mig och jag insåg att jag måste söka inom mig själv. Dessa val gjorde att jag kunde lära mig ta vara på det som fanns inom mig och utveckla mina andliga gåvor. Allting växte fram med livet.

När jag började söka inåt fann jag min lärare. Min andlige vägledare talade om för mig hur jag skulle leva, vad mina förnimmelser betydde och hur jag kunde vägleda andra människor. På det här viset har jag fått mina kunskaper. I 30-årsåldern bestämde jag mig för att helt och hållet ägna mig åt andlig rådgivning, rådgivning i livsfrågor och att se in i framtiden. Detta gjorde att jag fick lära bättre självkännedom och kunde utvecklas mer och mer och se hur världen fungerar även i andligheten. För mig handlar andlig vägledning om att hjälpa människor att lättare se sin livsväg, att höra sitt hjärtas röst och att finna balans i livet. Jag fungerar som en länk mellan det fysiska livet och det andliga.

Det är alltid givande för mig att ge andlig rådgivning och få hjälpa människor att finna de svar de söker.