Tommy BroddOm att sia

Man kan få andlig hjälp och vägledning i livet på flera olika sätt. Vi har alla en andlig ledare som går bakom oss och hjälper oss. När jag ger en konsultation samtalar jag med dina andliga vägledare och förmedlar deras budskap och berättar hur du kan få bättre kontakt med dem.

De andliga ledarna försöker hjälpa oss och ge oss råd via vår intuition. När vi människor är i balans så känner vi vad som är rätt och fel för oss. Det kan vara svårt att lita på de här känslorna ibland och man kan komma bort från sig själv och sin känsla. Många behöver därför hjälp att tolka sina andliga upplevelser. Kanske känner du andliga vibrationer men har svårt att känna vad som är vad, har svårt att veta vad som är rätt eller fel, eller har svårt att våga följa din intuition. Andlig vägledning handlar om att hjälpa dig att känna vad som är rätt och fel så du kan hitta lugnet och själv fortsätta utveckla din andlighet.

Att sia om framtiden är också en form av vägledning. Det kan ge dig en möjlighet att förbereda dig inför händelser i ditt liv så att du lättare kan välja rätt väg.

Ofta handlar vägledningen om livsmönster. Det kan vara så att du behöver hjälp att se ett livsbeslut som du gjort och som påverkar dig i nuet. Då får du möjlighet att välja om och skapa om din vandringsväg. Det kan också vara så att du har upplevelser från ett tidigare liv som begränsar dig i detta livet. Då behöver du kanske hjälp att bryta mönster som detta skapat.

Jag fungerar även som en länk, om man önskar få kontakt med en anhörig på andra sidan. Kanske behöver man avsluta någonting, få svar på frågor eller få möjligheten att säga något man känner man behöver ha sagt.